Przed rozpoczęciem rejestracji przygotuj skan lub zdjęcie skierowania.
Usprawni to Twój proces rejestracji.

Zdjęcie musi być ostre i czytelne, wykonane w dobrym świetle i obejmować całą stronę dokumentu.

Jeśli nie masz możliwosci załączenia skierowania, umów się z nami przez infolinię pod nr tel. 71 77 11 777
(czynna od pn. do pt. w godz. od 7:00 do 19:00)
lub
skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Medycyny Pracy pod nr 71 77 11 770
(czynne od pon. do pt. w godz. od 7:00 do 14:00).